Μετά την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης για εκλογή διοικητικών συμβούλων του UEOGNIS.jpgΠολιτιστικού Συλλόγου Θέονις της 30/10/2016 συστήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο ως εξής:

Πρόεδρος: Μαρία Προίσκου

Αντιπρόεδρος: Χρήστος Θεοδοσίου

Γενικός Γραμματέας: Μάριος Ρεντίφης

Ταμίας: Κωνσταντίνα Μιχάλαρου

Βοηθός Ταμία: Μαρία Τζίτζη

Μέλη:
Ελευθερία Μουστάκα, Θωμάς Παπαγιάννης, Γεώργιος Δρίτσας, Χρήστος Αναστασόπουλος