Πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση της Νεανικής Εστίας Μεγαρίδος την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 με σκοπό την ενίσχυση του διοικητικού συμβουλίου με νέα μέλη.

Η Β’ εθνική, στην οποία είναι πιθανό να αγωνίζεται του χρόνου η ομάδα μπάσκετ του συλλόγου, αποτελεί μια νέα πρόκληση η οποία απαιτεί περισσότερα και δυνατά στελέχη τα οποία θα πρέπει να συνεργασθούν για να τη στηρίξουν στο νέο περιβάλλον.

Η ΝΕΜ κατά την τελευταία τριετία πραγματοποιεί μια ραγδαία ανερχόμενη πορεία και κάθε χρόνο οι δυσκολίες μεγαλώνουν. Ως τώρα οι παράγοντές της έχουν δείξει ότι μπορούν να τις αντιμετωπίσουν με επιτυχία.
Η προοπτική της ανόδου στη Β΄εθνική θα απαιτήσει ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια και γι’ αυτό χρειάζεται ενισχυμένη διοίκηση.

Σύντομαη ΝΕΜ θα ανακοινώσει τα ονόματα των νέων μελών.