Παρακολουθούμε την προσπάθεια του Δήμου Μεγαρέων να ρυθμίσει τον τρόπο λειτουργίας του λιμανιού στη Νέα Πέραμο ώστε να υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες λειτουργίας και ειδικότερα σχετικά με την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.
Σύμφωνα με την άποψη του Δήμου υπάρχουν πολλοί (οι περισσότεροι)  ιδιοκτήτες ελλιμενισμένων σκαφών οι οποίοι δεν πληρώνουν ηλεκτρικό ρεύμα και νερό τα οποία καταναλώνουν με αποτέλεσμα ο Δήμος να καλείται ο τελευταίος να πληρώσει για λογαριασμό τους.

Σε απάντηση των εν λόγω ισχυρισμών, ο κ. Παναγιώτης Παρασκευάς, ιδιοκτήτης ελλιμενισμένου σκάφους, παρουσιάζει τις δικές του απόψεις υποστηρίζοντας το άδικο των ισχυρισμών του Δήμου, το δίκαιο των δικών του και απορρίπτει την κατηγορία ότι οι ιδιοκτήτες σκαφών είναι «απατεώνες».

Ο κ. Παρασκευάς, τέως πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου και νυν μέλος του, αναφέρει ως επιχειρήματα

Η Δημοτική Αρχή δεν μεριμνά για την ανέλκυση 4 βυθισμένων σκαφών
Επιτρέπει να ελλιμενίζονται ρυμουλκά, γερανοί και καραβοφάναρα
Η επιλογή των πινάκων διανομής ηλεκτρικού και νερού (πίλλαρς) ήταν πρόχειρη και ότι οι πίνακες δεν είναι ναυτικού τύπου
Οι ιδιοκτήτες κατέβαλλαν ετησίως €4500 στον Δήμο Μεγαρέων παρά τους περί αντιθέτου ισχυρισμούς

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την επιστολή του κ. Παρασκευά