Ξεκίνησε από την Περιφέρεια Αττικής, με επίβλεψη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, ο καθαρισμός του ρέματος της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Πέραμο.Το έργο εκτελεί η ΕΥΔΑΠ και εντάσσεται στις εργασίες αποκατάστασης και διάνοιξης ρεμάτων στις πληγείσες περιοχές.

Πρόκειται για το ρέμα το οποίο βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Νέας Περάμου και έχει καλυφθεί με την Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Με την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου το ρέμα γέμισε φερτά υλικά και είναι αναγκαίος ο καθαρισμός του.

Οι εργασίες ξεκίνησαν από την εκβολή του στο λιμάνι της Νέας Περάμου ενώ στη συνέχεια η είσοδος των μηχανημάτων και των εργατών θα γίνουν από το φρεάτιο το οποίο βρίσκεται στη συμβολή της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου και της 28ης Οκτωβρίου