Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια (εκτός επαγγελματικών χρήσεων) τα οποία επλήγησαν από την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε από το Υπουργείο Υποδομών.

Συγκεκριμένα, ορίστηκε νέα προθεσμία μέχρι 11 Δεκεμβρίου 2020, για την υποβολή αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται από τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση άδειας επισκευής και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής και για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή από τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων (εκτός επαγγελματικών χρήσεων), από την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, τη Μάνδρα και την Νέα Πέραμο.

Οι εν λόγω αιτήσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος, που έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παράταση που δόθηκε για την αποκατάσταση των πλημμυροπαθών, δηλώνοντας ότι «Προωθούμε κάθε δυνατή ενέργεια για να κλείσουν οι πληγές που προκλήθηκαν στην περιοχή μας, από τις πλημμύρες. Με την ενέργεια αυτή του Υπουργείου, βοηθούνται σημαντικά οι πλημμυροπαθείς που ακόμα αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα».