Με πολύ αργό ρυθμό κινείται η εκτέλεση του έργου της αφαίρεσης των προσχώσεων οι οποίες προέκυψαν στις 15 Νοεμβρίου, λόγω πλημμύρας, από το λιμάνι της Νέας Περάμου.
Όπως έχουμε γράψει και σε προηγούμενες αναφορές, το Υπουργείο Υποδομών έσπευσε με μεγάλη ταχύτητα, και αυτό είναι θετικό για λογαριασμό ενός φορέα του Δημοσίου, και όρισε εργολάβο για την εκβάθυνση του λιμανιού το βάθος του οποίο σε κάποιο σημείο δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοστά του μέτρου. Μάλιστα το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 20 Ιανουαρίου.

Ο Πρόεδρος του ΟΛΕ Σταύρος Δρακονταειδής και ο Αντιδήμαρχος Λευτέρης Κοσμόπουλος στο λιμάνι

Προκειμένου να εκτελεσθεί το έργο θα πρέπει να απομακρυνθούν τα περίπου 150 ελλιμενισμένα σκάφη και εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Ως τώρα φαίνεται ότι δεν υπήρξε ο καλύτερος συντονισμός εκ μέρους του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας στον οποίο ανήκει η διαχείριση του λιμανιού ώστε να ελευθερωθεί ο χώρος. Το αποτέλεσμα ήταν, μέχρι τις 16 Ιανουαρίου να μην έχει απομακρυνθεί κανένα σκάφος με την καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης του έργου να είναι πολύ κοντά.
Μετά από κινητοποίηση του Δήμου Μεγαρέων, του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου και του Ναυταθλητικού Ομίλου στα μέλη του οποίου ανήκουν περίπου 60 από τα 150 σκάφη έγιναν τα εξής.
Την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου συνεδρίασε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας όπου οι Σύμβουλοι, εκπρόσωποι του Ναυταθλητικού και αλιείς συζήτησαν το θέμα.
Την Τρίτη έγινε συγκέντρωση παραγόντων στο λιμάνι στην οποία παρευρέθη ο πρόεδρος του ΟΛ Ελευσίνας Σταύρος Δρακονταειδής, ο Αντιδεήμαρχος Λευτέρης Κοσμόπουλος, τέως Αντιδήμαρχος Γιάννης Δήμας, εκπρόσωποι του Ναυταθλητικού και των αλιέων.

Εκεί κατ’ αρχάς διαπιστώθηκε ότι και ο Ναυταθλητικός και οι ψαράδες θα προέβαιναν σε σταδιακή απομάκρυνση σκαφών της ιδιοκτησίας τους.
Επίσης διαπιστώθηκε ότι περισσεύουν 80 σκάφη αγνώστων ιδιοκτητών τα οποία δεν μπορούν να απομακρυνθούν αυθαίρετα παρά μόνο από τους ιδιοκτήτες τους.

Σύμφωνα με τον κ. Δρακονταειδή ο ΟΛΕ γνώριζε μέχρι πριν μικρό χρονικό διάστημα τα στοιχεία τριών μόνο σκαφών από τα ελλιμενισμένα ενώ τώρα, με παρέμβαση του Λιμενικού, γνωρίζει τα στοιχεί περίπου τριάντα επί πλέον σκαφών.
Με όλα αυτά τα δεδομένα τρία πράγματα είναι προφανή.
Πρώτο ότι θα χρειαστεί αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να πραγματοποιηθεί η εκβάθυνση.
Δεύτερο, είναι άγνωστος ο τρόπος με τον οποίο μπήκαν και έκαναν χρήση του λιμανιού πολλά από τα σκάφη.
Τρίτο, δεν υπάρχει οργανωμένη καταγραφή των στοιχείων και παρακολούθηση αυτών οι οποίοι χρησιμοποιούν τον χώρο.

Παρά την καλή θέληση όλων των πλευρών φαίνεται ότι το έργο θα καθυστερήσει να πραγματοποιηθεί αφού τα περισσότερα σκάφη είναι αγνώστου ιδιοκτήτη.

Έως την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου όπου γράφονται αυτές οι γραμμές, από το λιμάνι είχαν μετακινηθεί λιγότερα από 5 σκάφη.