Από την 11η Ιανουαρίου 2018 το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Νέας Περάμου πρόκειται να λειτουργεί σε δύο βάρδιες, με συνεχές ωράριο.

Ώρες λειτουργίας 08:00 – 20:00