Υλοποιώντας απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου «Δράσεις ψηφιακής εκπαίδευσης και ψηφιακού εγγραμματισμού στην Περιφέρεια Αττικής». Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Αττική» 2014 – 2020.

Κεντρικός στόχος του είναι η εκπαίδευση εκατό χιλιάδων ψηφιακά αναλφάβητων πολιτών μέσα από τη λειτουργία 100 σταθερών σημείων ψηφιακής εκπαίδευσης (hotspots) τα οποία θα δημιουργηθούν σε Διοικητικές Μονάδες της Περιφέρειας Αττικής και σε σχολεία. Για την υλοποίηση του θα υπάρξει στενή συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ και το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου ΕΚΑΔ.

Αντικείμενο η ανάπτυξη ικανοτήτων αναζήτησης, διαχείρισης, οργάνωσης, αξιολόγησης κ.λ.π.

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης θα παρέχονται στους πολίτες από εξειδικευμένα στελέχη και πιστοποιημένους εκπαιδευτές.  Αντικείμενο της εκπαίδευσης θα είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων (αναζήτησης, διαχείρισης, οργάνωσης, αξιολόγησης κ.ά.) ψηφιακού περιεχομένου ώστε οι εκπαιδευόμενοι να κατανοούν το πλήθος των πληροφοριών διαμορφώνοντας μια νέα προοπτική στην αντιμετώπιση του ψηφιακού αναλφαβητισμού.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι οι ψηφιακά αναλφάβητοι, θα δοθεί δε έμφαση στις κοινωνικές ομάδες οι οποίες εμφανίζουν σοβαρή υστέρηση στις ψηφιακές δεξιότητες, οι πολίτες που διαθέτουν τις βασικές δεξιότητες αλλά θέλουν να αναπτύξουν κριτικές ικανότητες στο διαδίκτυο και τέλος οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα στελεχώσουν τις εστίες ψηφιακής παιδείας στα σχολεία.

Με αφορμή το συγκεκριμένο έργο ο Περιφερειάρχης Αττικής ανέφερε ότι το εν λόγω έργο αποτελεί δείγμα ψηφιακής αλληλεγγύης και καλύπτει τις ανάγκες επιμόρφωσης του πληθυσμού της Αττικής με δεξιότητες οι οποίες αναδείχθηκαν αναγκαίες κατά τη διάρκεια της παρούσης πανδημίας.

Στο πλαίσιο αυτού του έργουι η Περιφέρεια Αττικής θα υλοποιήσει τη δράση συνεργαζόμενη με τις δομές των Δήμων, των Επιμελητηρίων, των Εμπορικών Συλλόγων, των  Εργατικών Κέντρων και της Εκκλησίας. Το επόμενο διάστημα θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες, τόσο για τους φορείς που θα συμμετέχουν, όσο και για τους πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος».