Ομόφωνη απόφαση, επί των παρόντων συμβούλων, έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων στη συνεδρίασή του της 27ης Νοεμβρίου 2017 να διεκδικηθεί, μεταξύ άλλων, Τμήμα Τεχνολογιών Αγροτικής Παραγωγής από το υπό σύσταση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Το υπό σύσταση νέο πανεπιστήμιο πρόκειται να προκύψει από τη συγχώνευση των ΤΕΙ Πειραιά και Αθήνας και έχει προγραμματισθεί να δεχθεί τους πρώτους φοιτητές του κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
Σύμφωνα με τον υπάρχοντα προγραμματισμό εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πρόκειται να συγκροτούν πέντε σχολές

 • Σχολή Μηχανικών
 • Σχολή Διοίκησης Οικονομίας και Κοινωνικών Επιστημών
 • Σχολή Επιστημών Υγείας
 • Σχολή Επιστημών Τροφίμων
 • Σχολή Επιστημών Εφαρμοσμένων Τεχνών, Επικοινωνίας

Θα προσφέρει επίσης προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης διετούς διάρκειας, ευρωπαϊκής αναγνώρισης, στα οποία οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων θα εισέρχονται χωρίς εξετάσεις.

Σε συνδυασμό των ανωτέρω και δεδομένου ότι ο Δήμος Μεγαρέων διαθέτει

 • Πλούσια παραγωγή στον πρωτογενή τομέα (αγροτική / ζωική παραγωγή)
 • Αναπτυσσόμενο τομέα μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων του πρωτογενούς τομέα
 • Σημαντικότατη πολιτιστική κληρονομιά, τόσο υλική όσο και άυλη
 • Εύκολη πρόσβαση με οδική και σιδηροδρομική υποδομή

η Αντιδήμαρχος επί θεμάτων Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουρισμού Ελένη Ρήγα πρότεινε τα την διεκδίκηση, κατά τη φάση της διαμόρφωσης του νομικού πλαισίου του εν λόγω πανεπιστημίου, των εξής

 1. Τμήμα Τεχνολογιών Αγροτικής Παραγωγης και λειτουργίας του στον Δήμο Μεγαρέων
 2. Ένα τουλάχιστον Τμήμα της Σχολής Επιστημών Τροφίμων ή/και της Σχολής Επιστημών Εφαρμοσμένων Τεχνών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού
 3. Την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε εγκαταστάσεις των τοπικών παραγωγών και στους αρχαιολογικούς χώρους του Δήμου
 4. Την λειτουργία Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης διετούς διάρκειας στα όρια του Δήμου Μεγαρέων