Με επιτστολή του προς το Διοικητή της 2ης ΥΠΕ,  στην οποία υπάγεται το Κέντρο Υγείας Μεγάρων, κ. Χρήστο Ροϊλό ζητά να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να μπορούν να εμβολιάζονται παιδιά στο Κέντρο Υγείας.

Ο κ. Σταμούλης προβαίνει σε αυτό το αίτημα ώστε να αποφευχεί η ταλαιπωρία των πολιτών με μετακίνησή τους εκτός Μεγάρων μο σκοπό τον εμβολιασμό ανηλίκων.