Η 10η Οκτωβρίου είναι η διεθνής ημέρα που «αγγίζει την ψυχή μας», είναι η μέρα που η παγκόσμια κοινότητα προσδοκά να ευαισθητοποιήσει, να ενημερώσει την κοινή γνώμη για τα ψυχικά νοσήματα αλλά και να παλέψει ενάντια στον στιγματισμό των νοσούντων και των οικογενειών τους.

Σε ένα περιβάλλον που πολλές σταθερές κλονίζονται, με αλλεπάλληλες κρίσεις να διαδέχονται η μία την άλλη, με τα ποσοστά κινδύνου φτώχειας και αποκλεισμού να αυξάνουν, με τις κοινωνικές ανισότητες να εντείνονται, οι ερευνητές έρχονται να κάνουν τη σύνδεση με τη ραγδαία αύξηση των ποσοστών των ψυχικών διαταραχών. Τα ευρήματα είναι αποκαρδιωτικά πολύ περισσότερο στα παιδιά, τους εφήβους και τους νέους ανθρώπους.

Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και το Κοινωνικό Κράτος δοκιμάζουν μια νέα εντεινόμενη πρόκληση. Η πολιτεία οφείλει να χαράξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα αφορά σε προοδευτικές πολιτικές πρόληψης και βελτίωσης της ψυχικής υγείας των πολιτών αλλά και επανένταξης στην κοινωνική δραστηριότητα. Απαιτείται μια πολυδιάστατη και στοχευμένη προσέγγιση στην πολιτική της ψυχικής υγείας, που θα εστιάζει στον περιορισμό των κοινωνικών παραγόντων επιδείνωσης, σε νέες καινοτόμες δομές, υπηρεσίες και προγράμματα, διατηρώντας το δημόσιο χαρακτήρα όλου του σχεδιασμού.

Η ψυχική υγεία των πολιτών αφορά στην κοινωνική υγεία και ισορροπία και πρέπει να αντιμετωπιστεί διεπιστημονικά και θαρραλέα.

Στεφάτου Διονυσία
Μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία
Υπεύθυνη Υγείας Δυτικής Αττικής