Μία ώρα πίσω πρέπει να γυρίσουν τα ρολόγια από την Κυριακή 25 Οκτωβρίου (τελευταία κυριακή του Οκτώβρίου) στις 04.00, λόγω της επαναφοράς στη χειμερινή ώρα. Έτσι, στις 04.00 οι δείκτες θα πρέπει να δείξουν 03.00.
Τα smart phones και τα smart watches θα γυρίσουν μόνα τους.

Το σύστημα αλλαγής από τη χειμερινή ώρα, αυτή δηλαδή η οποία είναι η πραγματική ώρα Ελλάδας, στη θερινή και το ανάποδο θα τερματισθεί το 2021  μετά από απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει ποιά ώρα θα επιλέξουν ως μόνιμη χωρίς να αλλάζει στο μέλλον μεταξύ της χειμερινής και της θερινής. Η Ελλάδα θα πρέπει να αποφασίσει αν η μόνιμη πλέον ώρα της θα είναι η +2GMT ή +3GMT.

Οι χώρες  οι οποίες προτιμούν να διατηρήσουν τη χειμερινή τους ώρα μπορούν να προσαρμόσουν οριστικά τα ρολόγια τους την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου του 2021, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που εγκρίθηκε από τα μέλη του ΕΚ με 410 ψήφους υπέρ, έναντι 192 κατά και 51 αποχών.