Ενημερώνουμε τους μαθητές και τους γονείς του Σχολείου μας ότι οι οποιεσδήποτε αποφάσεις για την επανέναρξη των μαθημάτων θα ληφθούν μετά το Πάσχα και πάντοτε υπό την έγκριση και την καθοδήγηση των αρμοδίων φορέων της Πολιτείας.
Αγαπάμε το μπάσκετ σαν τρελοί, αλλά κάτι τέτοιες στιγμές έρχονται να μας υπενθυμίσουν και με τον πλέον ζοφερό τρόπο μάλιστα, ότι το μπάσκετ δεν είναι παρά ένα παιχνίδι, που μας βοηθά να ζήσουμε ποιοτικότερα την ζωή μας.
Η ίδια η ζωή όμως δεν μπαίνει ούτε σε σύγκριση ούτε σε συζήτηση!

Above all, the life!