Τις διαφωνίες του σχετικά με τον τρόπο παραχώρησης δικτύων και υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Μεγαρέων στην ΕΥΔΑΠ διατύπωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Μελέτης Λέλης κατά τη σχετική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 2019.
Ο κ. Λέλης θεωρεί ότι κακώς γίνεται η εν λόγω παραχώρηση υπό αυτές τις συνθήκες σε μία εισηγμένη εταιρεία, την ΕΥΔΑΠ, χωρίς δηλαδή να έχουν εκτιμηθεί τα  περιουσιακά στοιχεία της Δημοτικής Επιχείρησης και χαρακτηρίζει τη συναλλαγή ως “ασύμμετρη”.
Θεωρεί επίσης ότι η δημοτική επιχείρηση, η οποία βρίσκεται υπό εκκαθάριση, ποτέ δεν έτυχε της δέουσας αντιμετώπισης από τον Δήμο, δηλαδή να γίνει ένα ωφέλιμο εργαλείο, αλλά χρησιμοποιήθηκε για μικροποπολιτικούς σκοπούς στην εξυπηρέτηση των εκάστοτε δημάρχων.

Έχοντας πολιτικά συμπορευθεί με το Γρηγόρη Σταμούλη για ένα διάστημα, ο κ. Λέλης βρίσκει ανακολουθία στα λεγόμενά του όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση με τις πράξεις του ως Δημάρχου. Δηλαδή ως αντιπολιτευόμενος θα κατήγγειλε την παραχώρηση ως ξεπούλημα ενώ ως Δήμαρχος την παραχωρεί με δυσμενείς όρους.
Επίσης επισημαίνει την αλλαγή στάσης του εντεταλμένου συμβούλου κ. Λευτέρη Κοσμόπουλος ο οποίος από την αναζήτηση τρόπων να κάνει την ΔΕΥΑΜ βιώσιμη κατέληξε να εισηγείται τη σημερινή λύση.

Ο κ. Λέλης εκτιμά ότι η παρούσα αποτίμηση της αξίας της ΔΕΥΑΜ ανέρχεται στα €40 εκατομμύρια και θεωρεί την προτεινόμενη λύση ως ξεπούλημα των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου.

Αναφορικά με τους 15 υπαλλήλους της ΔΕΥΑΜ, επισημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία γραπτή πρόβλεψη στην υπό υπογραφή σύμβαση, έτσι το μέλλον τους θεωρείται επισφαλές.

Η  ομιλία του κ. Λέλη εδώ