Υπογράφτηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μεγαρέων και της κοινοπραξίας ΑΚΤΩΡ Facility Managment Α.Ε και Energy Plus για την αντικατάσταση 18,5 χιλιάδων φωτιστικών σωμάτων δρόμων, τύπου πυρακτώσεως, με αντίστοιχα τύπου LED με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και ελάφρυνση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Το έργο θα έχει διάρκεια υλοποίησης 10 χρόνια ενώ η ενεργειακή εξοικονόμηση θα ανέλθει σε επίπεδα περίπου 60%