Στις βόρειες παρυφές των Γερανείων (στην ευρύτερη περιοχή του Μαζίου), σε υψόμετρο περίπου 800 μέτρων, ανακαλύφηκε από βοσκό βόμβα μήκους περίπου ενός μέτρου και βάρους 500 κιλών η οποία δεν έχει εκραγεί.
Το σημείο (συντεταγμένες 38.024978 – 23.158769) βρίσκεται νοτιοδυτικά του ποιμνιοστασίου το οποίο βρίσκεται σε υψηλότερο σημείο από την πηγή της Αγίας Παρασκευής.
Οι αρχές έχουν περιφράξει και σημάνει την περιοχή και έχει εκδοθεί απαγορευτικό προσέγγισης ώστε να μην προκληθεί ατύχημα.

Το megara.org εξασφάλισε φωτογραφία της βόμβας η οποία βρισκόταν εκεί για 7 δεκαετίες. Έχει καλυφθεί από τη βλάστηση και είναι δύσκολο να γίνει ορατή. Βρέθηκε τυχαία από έναν βοσκό ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές.
Η εξουδετέρωσή της θα γίνει με κάθε απαραίτητο μέτρο προφύλαξης μετά το τέλος της αντιπυρικής περιόδου.