Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δυτικής Αττικής γνωστοποιείται από 12/ 10/2017 έως 21/10/2017 θα πραγματοποιηθούν ψεκασμοί στους ελαιώνες της περιοχής των Μεγάρων για την προστασία της παραγωγής από το δάκο.
Οι ψεκασμοί γίνονται από το έδαφος και χρησιμοποιείται το εντομοκτόνο της ομάδας των πυρεθερινοειδών – KARATE ZEON 10CS και έχει τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον.

Οι κλιματικές συνθήκες οι οποίες επικράτησαν, σε συνδυασμό με τις επεμβάσεις οι οποίες έγιναν, δεν επέτρεψαν την αύξηση του πληθυσμού και ως εκ τούτου γενικά οι προσβολές μέχρι σήμερα είναι περιορισμένες.
Η επιλογή των περιοχών που θα εφαρμοστούν οι ψεκασμοί έγινε με κριτήριο τον αριθμό των συλλήψεων των ενήλικων και γόνιμων ατόμων στο δίκτυο παγίδων που έχει αναρτηθεί καθώς επίσης συνεκτιμήθηκε και το ποσοστό προσβολής του ελαιοκάρπου κατά περιοχή, που εντοπίστηκε μέσω τακτικών δειγματοληψιών.

Απαραίτητο είναι να λαμβάνονται τα αναγκαία και προληπτικά μέτρα.
Άτομα που δεν έχουν σχέση με τους ψεκασμούς να μην πλησιάζουν στα συνεργεία των ψεκασμών
Οι Μελισσοκόμοι να εμποδίζουν τις πρωινές ώρες την κυκλοφορία μελισσοσμηνών που είναι κοντά σε ελαιώνες
Οι κτηνοτρόφοι να μην επιτρέπουν την ελεύθερη βόσκηση στους ψεκασμένους ελαιώνες
Οι βιοκαλλιεργητές να σημάνουν τα κτήματά τους καθώς και να επικοινωνήσουν με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Οι ελαιοκαλλιεργητές με περιφραγμένα κτήματα να φροντίσουν για τη δυνατότητα πρόσβασης των συνεργείων ψεκασμού.

Δεδομένου ότι στην περιοχή των Μεγάρων υπάρχει εκτεταμένη συγκαλλιέργεια ελιάς και κηπευτικών ή στην καλύτερη περίπτωση γειτνίαση των καλλιεργειών αυτών υπενθυμίζεται ότι απαιτείται περιορισμένη χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών.
Στην επιλογή που θα γίνει θα πρέπει να συνεκτιμηθούν οι απαιτούμενες δόσεις εφαρμογής καθώς και η μέθοδος και τα μέσα εφαρμογής.

Επισημαίνεται ότι η ετικέτα των σκευασμάτων καθορίζει το χρονικό διάστημα μεταξύ της τελευταίας επέμβασης με αυτά και της συγκομιδής των προϊόντων οπότε εξετάζονται και οι αναμενόμενες ημερομηνίες συγκομιδής και των δύο καλλιεργειών.
Στην περίπτωση γειτνίασης των καλλιεργειών επιλέγονται για την κάθε καλλιέργεια τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τηρούνται αυστηρά τα επί της συσκευασίας αναγραφόμενα.

Επιλέγεται η μέθοδος και τα μέσα εφαρμογής που περιορίζουν την διασπορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και εξετάζονται προσεκτικά οι καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα η ένταση και η κατεύθυνση του ανέμου.
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Δυτικής Αττικής στο Τηλ: 2131600816.