Με ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης αναφέρει την ικανοποίησή του για τα μέτρα τα οποία έλαβε η κυβέρνηση ώστε να ενισχύση τους πυρόπληκτους ρητινοκαλλιεργητές προσθέτοντας ότι και ο ίδιος κατέβαλε προσπάθειες ώστε να υπάρξει η θετική αυτή εξέλιξη.

Τα ευεργετικά μέτρα δεν αφορούν μόνο τους ρητινοκαλλιερτητές των Μεγάρων αλλά και αυτούς των υπολοίπων περιοχών της Αττικής, της Κορινθίας και της Εύβοιας.

Τα μέτρα στήριξης εκτείνονται σε ορίζοντα δεκαπενταετίας και περιλαμβάνει:

 • την κατά προτεραιότητα συμμετοχή τους σε όλα τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας για τα επόμενα δύο – τρία χρόνια.
  Οι ρητινοκαλλιεργητές – όπως και οι ΔΑΣΕ και οι ντόπιοι υλοτόμοι – πρόκειται να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα – και όπου γίνεται με διαδικασίες απευθείας ανάθεσης- στα έργα καθαρισμού, στα αντιδιαβρωτικά και στα αντιπλημμυρικά έργα, καθώς και σε άλλα συνοδά έργα και έργα συντήρησης αυτών για την επόμενη διετία – τριετία.
  Είναι κάτι που έχει αρχίσει και πραγματοποιείται στο πλαίσιο τόσο των καθαρισμών των πέριξ των δρόμων περιοχών, όσο και των αντιδιαβρωτικών έργων, με τις σχετικές μελέτες να αφορούν έργα, που δρομολογούνται  και είναι κοντά στα 20 εκατ. ευρώ.
 • την έκτακτη οικονομική ενίσχυση εντός του 2021.
  Στο πλαίσιο της οικονομικής στήριξης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παράλληλα με την οικονομική ενίσχυση για το έτος 2020 ύψους 2,3 εκατ. ευρώ, διατίθεται επιπλέον οικονομική ενίσχυση για το 2021 ύψους 3,7 εκατ. που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού.
 • το πρόγραμμα απασχόλησης αυτών στην ανάπτυξη του δάσους με ορίζοντα επταετίας – που μπορεί να ξεκινήσει και μετά τα πρώτα χρόνια εργασίας τους στα αντιπλημμυρικά έργα – με καθαρό μισθό 800 ευρώ το μήνα.
  Με στόχο τη στήριξη των ρητινοκαλλιεργητών των περιοχών, που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια δασών, που ήταν και το πεδίο της ρητινοκαλλιέργειας, διαμορφώνεται ένα ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα επιχορηγήσει την απασχόληση των ρητινοκαλλιεργητών μελών των συνεταιρισμών των παραπάνω δήμων σε θέσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αντικείμενο την εργασία των ρητινοκαλλιεργητών στη βιώσιμη ανάπτυξη του δάσους των πυρόπληκτων περιοχών, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση των αρμοδίων δασαρχείων.

Tην ειδική δράση του προγράμματος Leader, για τη χρηματοδοτική στήριξη των ρητινοκαλλιεργητών ώστε να εξελίξουν την παραγωγική και επιχειρηματική τους δραστηριότητα με χρονικό ορίζοντα πενταετίας.

Πρόκειται για δράση, που θα προωθηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση του επταετούς προγράμματος απασχόλησης των ρητινοκαλλιεργητών.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της εν λόγω δράσης θα είναι, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα διαφοροποίησης της επαγγελματικής απασχόλησης, ο τριετής χρονικός ορίζοντας υλοποίησης της επένδυσης, με περιθώριο παράτασης άλλα δύο έτη – φτάνοντας τον χρονικό ορίζοντα μιας πενταετίας, το υψηλό (το μέγιστο δυνατό) ποσοστό επιδότησης της επένδυσης και η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων του κεφαλαίου της ίδιας συμμετοχής της επένδυσης.