Από τον δυτικό τομέα της πόλης των Μεγάρων πρόκειται να ξεκινήσει κατά το τέλος Σεπτεμβρίου η ERGA_YDREYSHS_550σταδιακή παράδοση στους δημότες του νέου δικτύου ύδρευσης το οποίο εκτελείται σε αντικατάσταση του παλιού το οποίο χρησιμοποιεί αγωγούς από αμίαντο.
Το υπό παράδοση τμήμα του δικτύου βρίσκεται στην περιοχή «Λιακοί» και περικλείεται από τις οδούς Σπύρου Καραγιώργου, Συληβρίας, Θεοδώρου Τσεκέ, δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου, Δημοτικός Χώρος Άθλησης (στάδιο)
Οι συνδέσεις με τα οικιακά ή άλλα τελικά δίκτυα θα γίνουν με ευθύνη και έξοδα των δημοτών.
Ιδιαίτερα οι κάτοικοι της προς σύνδεση περιοχής θα πρέπει να έχουν μεριμνήσει για τη σύνδεση έως την 30 Σεπτεμβρίου 2016