Από το Δήμο Μεγαρέων ανακοινώθηκε ότι μετά από απόφαση της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής για την κατά το δυνατόν πλέον ακίνδυνο συγχρωτισμό επαγγελματιών και καταναλωτών καθορίζονται παράλληλοι χώροι λειτουργίας των λαϊκών αγορών σε Μέγαρα και Νέα Πέραμο ως εξής:

ΜΕΓΑΡΑ

  • Βόρειος τομέας, κάθε Τρίτη, στην οδό Ευπαλίνου και παράλληλα στις οδούς Κωνσταντίνου Καραμανλή και Αισώπου
  • Νότιος τομέας, κάθε Παρασκευή, στην οδό Τεπελενίου και παράλληλα στην οδό Θεοδώρου Τσεκέ

 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ

  • Η λαϊκή αγορά, Παρασκευή, θα λειτουργεί ταυτόχρονα στις οδούς Κωνσταντινουπόλως και Ν. Πλαστήρα.