Συνεδριάζει σήμερα 12 Οκτωβρίου 2021, στις 20:30, με τηλεδιάσκεψη, το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων.
Με ενδιαφέρον αναμένεται η συζήτηση του θέματος με το οποίοι προτείνεται να ακυρωθεί η αρχική απόφαση και η επανεξέταση της διέλευσης του ηλεκτραγωγού υπερυψηλής τάσης Αττική – Κρήτη.

Θέματα της Ημερήσιας διάταξης

 1. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου μας έτους 2021.
 2. Ακύρωση της υπ’ αριθ. 90/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί: «Συζήτηση εφ’ όλης της ύλης και λήψη αποφάσεως του έργου Διασύνδεση του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της νήσου Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Σ.Ρ. – Αττική – Κρήτη (Κορακιά)».
 3. Περί καθορισμού τιμών ανά τετραγωνικό μέτρο των στεγασμένων κι μη στεγασμένων χώρων πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών και γεωργικών επιχειρήσεων για το έτος 2021.
 4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 43/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Περί έγκρισης ή μη χορήγησης θέσης στάθμευσης για το γραφείο τελετών του κ.Τζουβίστα Δημητρίου, στη Ν.Πέραμο».
 5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 44/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Περί έγκρισης ή μίας (1) θέσης ολιγόλεπτης στάθμευσης γα το αρτοποιείο του κ. Σάλτα Ιωάννη, εμπρός από την είσοδο του, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ. 85 στα Μέγαρα».
 6. Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου κας Χαροκόπου Αγγελικής ορισθείσης με την υπ’ αριθ. 157/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 7. Αναγκαιότητα ονομασίας οδών εντός σχεδίου περιοχή της Κινέττας.
 8. Περί μίσθωσης αγροτεμαχίου στη θέση «Λάκκα Καλογήρου» του Δήμου Μεγαρέων.
 9. Γνωμοδότηση για την ύπαρξη ή μη αίθουσας για την λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στο 2ο και 3ο Γυμνάσιο Μεγάρων.
 10. Γνωμοδότηση του Δημοτικού συμβουλίου για την Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων δραστηριότητας με τίτλο «Μονάδα εκτροφής ωοτόκων ορνίθων (πτηνοτροφείο)» στη θέση «Τουρκόδρομος» του Δήμου Μεγαρέων, με φορέα του έργου ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ.
 11. Γνωμοδότηση του Δημοτικού συμβουλίου για την Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων δραστηριότητας με τίτλο «Μονάδα εκτροφής ωοτόκων ορνίθων (πτηνοτροφείο)» στη θέση «Πηλός ή Πιλίλη Καμίνι» του Δήμου Μεγαρέων, με φορέα του έργου τον Γεώργιο Ρήγα.
 12. Γνωμοδότηση του Δημοτικού συμβουλίου για την Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων δραστηριότητας με τίτλο «Κομβικός Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας» στη θέση «1400313 GERANI-RRS», επί πύργου ΟΤΕ, στο ύψωμα
  «Μακρυπλάγι» του Δήμου Μεγαρέων, με φορέα του έργου την COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε..
 13. Γνωμοδότηση του Δημοτικού συμβουλίου για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025.
 14. Γνωμοδότηση του Δημοτικού συμβουλίου για Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 2021-2025».