Μετά από τπρόσκληση του Δημάρχου Μεγαρέων συνεδρίασε το Τοπικό Συντονιστικό Οργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μεγαρέων με τηλεδιάσκεψη  και συζητήθηκαν διάφορα θέματα όπως η ενημέρωση για τα νέα  Σχέδια  αντιμετώπισης Εκτάκτων  Αναγκών, που έχει συντάξει ο Δήμος, για Σεισμούς, πλημύρες, φωτιές, χιονοπτώσεις και  τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προληπτικά έτσι ώστε όλος ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας να είναι σε ετοιμότητα για να παρέμβει αποτελεσματικά σε κάθε περίπτωση.

Εκτός του Δήμου εκπροσωπήθηκαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Τροχαία, η Αστυνομία, η Σχολή Πυροβολικού και Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας.

Ο Δήμος Μεγαρέων εχει καταρτίσει σχέδια για την αντιμετώπιση κάθε φαινομένου με την συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, της Τροχαίας, της Σχολής Πυροβολικού, της Δασικής Υπηρεσίας και των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων κι είναι πάντα σε ετοιμότητα.

Ο Δήμαρχος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη ετοιμότητα όλων των εμπλεκομένων παραγόντων και δήλωσε ότι στο άμεσο μέλλον οι δημότες θα ενημερωθούν για τις προληπτικές ενέργειες αντιπυρικές ενέργειες με έντυπα τα οποία θα μοιραστούν μαζί με τους λογαριασμούς του νερού.