Με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ έχουν πλέον συνδεθεί οι περιοχές του Δήμου Μεγαρέων Κανδήλι και Κουμίνδρι σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Δήμου.
Το έργο της σύνδεσης, εκτός από την ελεγχόμενη ποιότητα του νερού στα πλεονεκτήματα πλέον προστίθεται και η επάρκεια.
Ωστόσο η ελεγχόμενη κατάσταση του δικτύου αφήνει ορισμένα ερωτηματικά σχετικά με την επάρκεια δεδομένου ότι λόγω παλαιότητας το δίκτυο δεν μπορεί να δεχτεί τις πιέσεις τροφοδοσίας της ΕΥΔΑΠ.

Για το θέμα αυτό ο Δήμος Μεγαρέων αναφέρει ότι θα είναι δυνατή η αντικατάσταση του δικτύου όταν ολοκληρωθεί η συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ.
Στόχος της Διοίκησης Σταμούλη παραμένει η κατά το συντομότερο δυνατό υδροδότηση όλων των περιοχών του Δήμου μέσω του δικτύου της ΕΥΔΑΠ προκειμένου να μην υπάρχει περιοχή του χωρίς συνεχή παροχή πόσιμου νερού.