Την εγγραφή του στο Μητρώο των Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ανακοίνωσε και ο Αθλητικός Όμιλος Κούρος ο οποίος διατηρεί τμήμα σκοποβολής.

Σε εφαρμογή του του Νόμου 4373/16 το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου έσπευσε να ανταποκριθεί παρέχοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα στην Ελέγχουσα Αρχή.

Το ηλεκτρονικό μητρώο έχει ως σκοπό την διαφάνεια, την τήρηση της νομιμότητας στην λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων, και αποτρέπει την ύπαρξη αθλητικών σωματείων που εκπροσωπούνται  απλώς με μια σφραγίδα και είναι ουσιαστικά ανενεργοί εξυπηρετώντας συμφέροντα που δεν συνάδουν με το αθλητικό πνεύμα.

Το αθλητικό τμήμα το οποίο εγγράφηκε είναι αυτό της σκοποβολής, άθλημα που καλλιεργείται επί 22 συναπτά έτη, με συμμετοχές σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο και επιτυχίες σε πανελλαδικό.