Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης ζητά  από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να ληφθούν μέτρα στήριξης αγροτών πληγέντων από την πυρκαγιά των Γερανείων.
Στο αίτημά του ο Δήμαρχος επισημαίνει την τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή η οποία προκληθηκε στον ορεινό όγκο προσθέτοντας ότι προκλήθηκαν ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, γεωργικά μηχανήματα και σπίτια.

Γι’ αυτές τις καταστροφές προτείνει μέτρα στήριξης τα οποία θα ανακουφίσουν τους πληγέντες αγρότες.
Τα προτεινόμενα μέτρα:

 1. Να χαρακτηριστούν επαναφυτεύσιμες οι υφιστάμενες αμπελουργικές εκτάσεις, οι οποίες καταστράφηκαν από την πυρκαγιά των Γερανείων  και οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Πληροφοριακό Σύστημα Αμπελουργικού Μητρώου
 2. Με νέα πρόσκληση να δοθούν άδειες φύτευσης.
 3. Να ενταχθούν, όσοι επιθυμούν, στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των Αμπελουργικών Εκτάσεων με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και της Υπουργικής Απόφασης 1536/118137/24-025-2019.
 4. Να δοθούν κίνητρα, να επαναφυτευτούν οι υφιστάμενες ελαιοκομικές εκτάσεις, οι οποίες καταστράφηκαν από την πυρκαγιά των Γερανείων και οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Πληροφοριακό Σύστημα του Ελαιοκομικού Μητρώου.
 5. Ο χαρακτήρας και οι χρήσεις γης για τις υφιστάμενες γεωργικές εκτάσεις πριν την καταστροφική πυρκαγιά, να παραμείνει αγροτικού ενδιαφέροντος ζώνη, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή των προγραμμάτων ή οι γεωργικού χαρακτήρα δραστηριότητες.
 6. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες λειτουργούσαν για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, να μπορούν να επαναλειτουργήσουν ανεξάρτητα από το γεγονός της ύπαρξης άδειας λειτουργίας, καθότι έχουν το δικαίωμα οι παραγωγοί, να εκδώσουν άδεια έως την 3/12/2022.
 7. Να αποζημιωθούν κτηνοτροφικές μονάδες, που υπέστησαν ζημιές και να ενισχυθούν με ζωοτροφές οι κτηνοτρόφοι, με δεδομένο ότι δεν είναι πλέον δυνατή και για μεγάλο χρονικό διάστημα η βόσκηση των ζώων.
 8. Να αποζημιωθούν οι ρητινοκαλλιεργητές, όχι μόνο για την τωρινή καταστροφή, που υπέστησαν, αλλά και για όσα χρόνια δεν μπορούν πλέον να εργαστούν στο καμένο δάσος.
 9. Να αποζημιωθούν μελισσοσμήνη, τα οποία καταστράφηκαν ανεξάρτητα από την θεώρηση των μελισσοκομικών βιβλιαρίων, καθότι άλλαξε το νομικό πλαίσιο έκδοσης και θεώρησής των.
 10. Λόγω του ότι, πολλές εκμεταλλεύσεις κατέχονται από μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και ως εκ τούτου δεν έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στο ΟΠΕΚΕΠΕ, να μη θεωρηθεί αυτό απαραίτητο δικαιολογητικό έγγραφο.
 11. Να αποζημιωθούν όλα τα κατεστραμμένα γεωργικά εργαλεία, ανεξάρτητα αν οι ιδιοκτήτες είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες.
 12. Κατά την κήρυξη ως αναδασωτέες των κατεστραμμένων εκτάσεων, να προσεχτούν ιδιαίτερα οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ώστε να εξαιρεθούν.