Συντονιστής της σύσκεψης ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Βασιλείου. Στο πλάι η Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής Γιώτα Παππά
Νίκος Πιππής, Δημήτρης Γκέλης. Ο καθένας είχε το δικό του λόγο να είναι προβληματισμένος

Το πρόβλημα της επάρκειας νερού για τις καλλιέργειές τους εξέφρασαν οι λαχανοκηπουροί των Μεγάρων σε συνάντηση την οποία είχαν με τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Γιάννη Βασιλείου την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2017.
Αιτία του προβλήματος είναι η επιβολή εκ μέρους των αρμόδιων αρχών ανώτατης ετήσιας ποσότητας νερού προς άρδευση ανά αγρότη αναλόγως του μεγέθους της καλλιέργειας. Αφορμή για την συνάντηση υπήρξε η επιβολή προστίμων σε αγρότες οι οποίοι υπερέβησαν το επιτρεπτό όριο άντλησης νερού.
Οι αγρότες διαμαρτύρονται ισχυριζόμενοι ότι οι ποσότητες οι οποίες επιτρέπεται να αντλήσουν είναι μικρές για τις ανάγκες τους.
Επίσης θεωρούν ότι με τις προϋποθέσεις έκδοσης αδειών για γεωτρήσεις ή για άδειες άντλησης είναι αδύνατο να υπάρξουν νόμιμες αντλήσεις στα Μέγαρα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μεταξύ των καλλιεργουμένων εκτάσεων τις οποίες μισθώνουν υπάρχουν εκτάσεις πολύ μικρής επιφάνειας, οι ιδιοκτήτες των οποίων τις παραχωρούν «δια λόγου» μη θέλοντας να «μπλέξουν» με την εφορία ή επειδή δεν έχουν έγγραφα τα οποία να αποδεικνύουν την ιδιοκτησία του.
Συνέπεια αυτού είναι ότι ούτε και οι αγρότες διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα.

Γιώργος Παπαβασίλης, Σωτήρης Καστάνης

Μεταξύ των παρευρεθέντων στη συνάντηση ήταν ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ Ιάκωβος Γκανούλης ο οποίος επεσήμανε το γεγονός ότι το νερό είναι είδος σε ανεπάρκεια και ότι θα πρέπει να υπάρχει προσοχή στην άντληση, ειδικότερα στην περιοχή των Μεγάρων όπου πολλές περιοχές έχουν χαρακτηριστεί με χρώμα κόκκινο υρδογεωλογικά, δηλαδή ότι το υπέδαφος κινδυνεύει να κατακλυσθεί από θαλασσινό νερό.
Πρόσθεσε δε με νόημα ότι και για τα Μέγαρα υπάρχει σχέδιο διαχείρισης των υδάτων και οφείλεται να τηρείται.

Στον αντίποδα ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παραγωγών Μεγάρων Γιώργος Παπαβασίλης τόνισε με έμφαση ότι εδώ και δεκαετίες, όπου το πρόβλημα της λειψυδρίας στα Μέγαρα είναι γνωστό δεν έχει γίνει κανένα έργο ενίσχυσης του υδροφόρου ορίζοντα.

Ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ Ιάκωβος Γκανούλης

Στο πλαίσιο των αιτημάτων τους οι Μεγαρείς αγρότες ζήτησαν αφενός σχετικά με τις εκδόσεις αδειών να ληφθούν υπόψη οι ειδικές συνθήκες ιδιοκτησίας οι οποίες ισχύουν στα Μέγαρα. Αφετέρου ζήτησαν να επανεξετασθούν τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία ορίζεται η ποσότητα του νερού άρδευσης σύμφωνα με το είδος της καλλιέργειας και την έκτασή της.

Γιάννης Δήμας, Αγάπη Ιωαννίδου εκ μέρους του Δήμου Μεγαρέων

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας όμως τους προειδοποίησε ότι τυχόν επανεξέταση των κριτηρίων ενδέχεται να μειώσει τις ποσότητες οι ποίες ήδη επιτρέπονται.
Εξέφρασε σχεδόν την βεβαιότητα ότι τα κριτήρια με τα οποία διαμορφώθηκαν τα παρόντα όρια είναι επιεική και βασίζονται σε μεθοδολογία η οποία εφαρμόσθηκε πριν 40 χρόνια.
Κατά συνέπεια τυχόν αναθεώρηση των κριτηρίων με τρέχουσα μεθοδολογία είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα μειώσει περισσότερο τις ποσότητες του νερού.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής Γιώτα Παππά. Και αυτή συμπαρίσταται στην προσπάθεια των αγροτών προκειμένου να πεισθεί η Πολιτεία ότι τα προβλήματά τους χρήζουν λυσης

Συντονίζοντας τη συζήτηση ο κ. Βασιλείου δήλωσε πάντως ότι θα πάρει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες στο πλάι των αγροτών προκειμένου να προωθήσει τις προτάσεις, όπως αυτές θα διαμορφώσουν οι αγρότες με τα συλλογικά τους όργανα.

Εκ μέρους του Δήμου Μεγαρέων παρευρέθηκαν ο Γιάννης Δήμας, Δημοτικός Σύμβουλος πρώην Αντιδήμαρχος και η Προϊσταμένη του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας Αγάπη Ιωαννίδου.
Παρευρέθηκε επίσης η Γιώτα Παππά, Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής