Από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής ανακοινώνεται ο δεύτερος για φέτος δολωματικός ψεκασμός δακοκτονίας.
Ο ψεκασμός θα γίνει από το έδαφος από την 22α έως και την 3οη Αυγούστου 2019.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση χρησιμοποιείατι το φυτοπροστατευτικό προϊόν NOVADIM PROGRESS 40 EC το οποίο έχει τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον.

Απαραίτητα προληπτικά μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται:

  • Άτομα που δεν έχουν σχέση με τον ψεκασμό να μην πλησιάζουν στα συνεργεία των ψεκασμών.
  • Οι μελισσοκόμοι να εμποδίζουν τις πρωινές ώρες την κυκλοφορία μελισσοσμηνών που είναι κοντά στους ελαιώνες.
  • Οι κτηνοτρόφοι να μην επιτρέπουν την ελεύθερη βόσκηση στους ψεκασμένους ελαιώνες.
  • Οι βιοκαλλιεργητές να σημάνουν τα κτήματα τους καθώς και να επικοινωνήσουν με την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
  • Οι ελαιοκαλλιεργητές με περιφραγμένα κτήματα να φροντίσουν για τη δυνατότητα πρόσβασης των συνεργείων ψεκασμού.