Δύσκολη και μάλλον μη αναστρέψιμη είναι η υπόθεση της εγκατάστασης hot spot φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων στην περιοχή Κουμίνδρι στο πρώην στρατόπεδο 75ΜΕ ιδιοκτησίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Αιχμή Μεγάρων, βασισμένο στην ανάρτηση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής στη Διαύγεια ΑΔΑ: ΨΞΗ746ΜΔΨΟ-97Υ, το Υπουγείο εγκρίνει την διάθεση πιστώσεων προκειμένου να πληρωθούν τα ενοίκια για την πενταετία 2021-2025.

Σήμερα, 29/5, έχει συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκτίμηση της κατάστασης.