Οι περίοικοι του προς κατεδάφιση 4ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων ζητούν από το Δήμο να προχωρήσει σε περαιτέρω ασφάλιση του κτηρίου αφού το κλείσιμο με μπάζα των εισόδων δεν φαίνεται να επαρκεί.

Όπως μας ανέφεραν περίοικοι, παρά τις προφυλάξεις, είναι δυνατή η είσοδος ατόμων μέσα στο κτήριο. Ως εκ τούτου είναι εύκολο για τα μικρά παιδιά που παίζουν στην αυλή να μπουν στο κτήριο και να ανεβούν στην ταράτσα.
Αυτό παρατηρείται καθημερινά. Εκ των πραγμάτων η παραμονή ανηλίκων εκεί ενέχει κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων.

Οι γείτονες εκφράζουν το φόβο και την ανησυχία τους και παρακαλούν το Δήμο να εντείνει την ασφάλιση.