Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου αποκατάστασης της αγροτικής οδού η οποία συνδέει την περιοχή Απογιούρισμα με την Λεωφόρο Αλεποχωρίου υπογράφηκε μεταξύ της Περιφερειάρχου Ρένας Δούρου και του Δμάρχου Γρηγόρη Σταμούλη.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €210.000 και χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας.
Με το έργο γίνεται αποκατάσταση και ανακατασκευή του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου του Δήμου Μεγαρέων, ο οποίος συνδέει δύο επαρχιακές οδούς, με γνώμονα τη βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου καθώς και την ασφάλεια των πολιτών.
Ο συγκεκριμένος δρόμος είναι εν μέρει κατασκευασμένος µε τάπητα από σκυρόδεµα σε δύσβατα σημεία µε έντονες κλίσεις και ασφαλτοστρωμένος σε κάποια άλλα, υπάρχουν όμως και τρία τμήματά του τα οποία είναι χωμάτινα και χρήζουν άμεσης κατασκευής λόγω της επικινδυνότητας που παρουσιάζουν.

Ξεκινά από την επαρχιακή οδό Μεγάρων – Μάζι – Περαχώρα στη θέση Απογιούρισµα και συνεχίζει βορειοδυτικά έως τη θέση Πευκενέα, και στη συνέχεια βορειοανατολικά όπου διασταυρώνεται µε την επαρχιακή οδό Μεγάρων – Αλεποχωρίου, στη θέση Παπαγιαννέικα.
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή τριών τμημάτων του δρόμου.

Την δημοπρασία και παρακολούθηση του έργου θα διενεργήσει ο Δήμος Μεγαρέων μέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας του.