Έως τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων στο σύνολο των ακινήτων τα οποία ανήκουν στο Δήμο Μεγαρέων.