Ο 3ος και τελευταίος δολωματικός ψεκασμός με το φυτοπροστατευτικό προϊόν FORCA ZEON για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στον Δήμο Μεγαρέων ολοκληρώθηκε στις 12/10/2022. Η συλλογή του ελαιόκαρπου μπορεί να ξεκινήσει 7 ημέρες μετά την τελευταία επέμβαση, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του φυτοπροστατευτικού, δηλαδή μετά την 20η Οκτωβρίου 2022.

Συλλογή ελαιόκαρπου πριν την 20η Οκτωβρίου συνιστά παράβαση της νομοθεσίας (Ν. 4036 άρθ. 45 παρ.3) και επισείει διοικητικές κυρώσεις (300-30.000 €), ενώ το παραγόμενο προϊόν (π.χ. τσακιστές ελιές) είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για κατανάλωση εάν το δένδρο ψεκάστηκε και ως εκ τούτου απαγορεύεται η κατανάλωση και η διακίνηση του. Η ΔΑΟΚ Π.Ε. Δυτ. Αττικής θα προχωρήσει όπως ορίζεται από τη Νομοθεσία σε δειγματοληψίες ελαιολάδου από παραγωγούς στα ελαιοτριβεία της περιοχής ή και ελαιοκάρπου από τα σημεία πώλησης (π.χ. λαϊκές αγορές).

Επισημαίνεται ότι σε ελαιοκομικές περιοχές του Δήμου Μεγαρέων που υπάρχει εκτεταμένη συγκαλλιέργεια με κηπευτικά και ως εκ τούτου εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη πληθυσμών δάκου, η εφαρμογή των ψεκασμών υπήρξε περιορισμένη λόγω των καιρικών συνθηκών, τεχνικών δυσκολιών αλλά και για λόγους δημόσιας υγείας.

Στις περιοχές αυτές, εφόσον κρίνουν απαραίτητο, οι ιδιοκτήτες ελαιόδεντρων μπορούν να προστατέψουν την παραγωγή τους με ψεκασμούς καλύψεως για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, τηρώντας αυστηρά τα αναγραφόμενα επί της συσκευασίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που θα χρησιμοποιήσουν και πάντα σε συνεργασία και συνεννόηση με τους συγκαλλιεργητές τους.

Για την παραγωγή αρίστης ποιότητας ελαιολάδου συνιστάται:
– Έγκαιρη συγκομιδή ελαιοκάρπου μετά την 20η Οκτωβρίου 2022 και έκθλιψή του χωρίς καθυστερήσεις.

Τονίζεται ότι η τήρηση των προβλεπόμενων ημερομηνιών προστατεύει τους καλλιεργητές, τους καταναλωτές και βεβαίως την ποιότητα και την φήμη του παραγόμενου προϊόντος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Γεωπόνους της Υπηρεσίας (τηλ. 2131600813, 2131600817).