Μια ακόμα από τις αμέτρητες χωματερές σε όλη την επικράτεια των Μεγάρων ξεφύτρωσε στην περιοχή Βλυχός, μερικές εκατοντάδες μέτρα νοτιοανατολικά του νεκροταφείου Μεγάρων.
Ασυνείδητοι, εγκληματίες πετάνε τα απορρίμματα και τα απόβλητά τους εδώ κι εκεί.

Η μισή Ελλάδα καίγεται και ορισμένοι ασυνείδητοι διασκορπίζουν βόμβες με εύφλεκτα υλικά.

Ο Δήμος Μεγαρέων οφείλει να δραστηριοποιηθεί και να ιδρύσει μηχανισμούς φύλαξης του περιβάλλοντος.
Είναι μεγάλη η ευθύνη της Δημοτικής Αρχής η οποία οφείλει να κάνει κάτι προληπτικά και όχι να γίνεται ουρά των ρυπαινόντων.