Τους Μεγαρείς και αυτούς της Νέας Περάμου αθλητές οι οποίοι διακρίθηκαν σε εθνικό ή υπερεθνικό επίπεδο κατά την περασμένη χρονιά τίμησε με απονομή επαίνου το Νομικό Πρόσωπο Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμου Μεγαρέων «Ηρόδωρος».

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο πολιτιστικό κέντρο Γαλαξίας και μεταξύ των βραβευθέντων ήταν αθλητές και αθλήτριες του ΑΟ Μεγάρων, του Νηρέα Νέας Περάμου οι οποίοι πέτυχαν υψηλές διακρίσεις κατά τη χρονιά που πέρασε.
Παρευρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Ιούλιος Συναδινός, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων του ΣΕΓΑΣ Σπύρος Καλοζούμης, της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας Δημήτρης Τσεγκέλης, ο Δήμαρχος Γρηγόρης Σταμούλης, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, αθλητές, προπονητές, παράγοντες συλλόγων και συγγενείς των βραβευθέντων.