Από τον ΕΛΓΑ ανακοινώθηκε ότι οι παραγωγοί οι οποίοι υπέστησαν  ζημιές από την χαλαζόπτωση της  4ης Οκτωβρίου 2019 μπορούν να υποβάλουν δήλωση στην ανταποκρίτρια του ΕΛΓΑ  (Συλημβρίας και 28ης Οκτωβρίου, 1ος όροφος, τηλ. 2296022318), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  μέχρι την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019.

Απαιτούμενο δικαιολογητικό είναι η ενιαία δήλωση καλλιέργειας ασφάλισης φυτικής παραγωγής στα πλαίσια του ΟΣΔΕ έτους  2019.