Ο Δημοτικός Σύμβουλος, Μαζί με Όραμα Δημήρης Δάλλας συμμετείχε στην ενημερωτική συνάντηση η οποία πραματοποιήθηκε στο δημαρχείο Μεγάρων με θέμα τα υπόγεια ύδατα της Μεγαρικής Πεδιάδας.
Την ενημέρωση πραγματοποίησαν στελέχη της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (πρώην ΙΓΜΕ) προς τη Διοίκηση του Δήμου και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραγωγών Κηπευτικών Μεγάρων. Η συνάντηση αποτέλεσε συνέχεια της ημερίδας η οποία διοργανώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2020, έπειτα από πρωτοβουλία και ενέργειες του δημοτικού συμβούλου του συνδυασμού «Μαζί με Όραμα» κ. Δημητρίου Δάλλα και της διοίκησης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παραγωγών Κηπευτικών Μεγάρων, σχετικά με τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, το πρόβλημα της υφαλμύρωσης των υπόγειων νερών της πεδιάδας των Μεγάρων όπως και τη δυνατότητα βελτίωσης με μεθόδους τεχνητού εμπλουτισμού και κατασκευής ταμιευτήρων.

Την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών εκπροσώπησαν ο Γενικός Διευθυντής κ. Ανδρέας Τσώκος, ο πρόεδρος και συμπολίτης μας κ. Κωνσταντίνος Σάλτας και ο διευθυντής Υδατικών Πόρων και Γεωθερμίας κ. Παναγιώτης Σαμπατακάκης.

Από την ενημέρωση προέκυψαν ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι από την ημερίδα της 28ης Φεβρουαρίου  2020 έως σήμερα, και παρά την υγειονομική κρίση που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, οι άνθρωποι της ΕΑΓΜΕ εργάστηκαν για να δοθεί λύση στο πρόβλημα του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής μας.
Οι κ.κ. Τσώκος και Σάλτας διαβεβαίωσαν ότι μέχρι το προσεχές καλοκαίρι θα είναι έτοιμες οι γεωλογικές μελέτες οι οποίες αφορούν τον υδροφόρο ορίζοντα των Μεγάρων. Επίσης ανέφεραν ότι σύντομα ξεκινούν μελέτες για αποδοτικά έργα χαμηλού κόστους που αφορούν δυο λεκάνες απορρόφησης ορεινών περιοχών του δήμου Μεγαρέων, τα οποία θα έχουν ως σκοπό την αξιοποίηση των σημαντικότερων απορροών από τους ορεινούς όγκους.

Ευκαιρίας δοθείσης, οι εκπρόσωποι του ΕΑΓΜΕ ενημέρωσαν τους παρευρισκόμενους ότι ήδη πραγματοποιούνται μελέτες για την ιαματική ιδιότητα των υδάτων του υγροβιοτόπου του Βουρκαρίου.