Στους καταναλωτές παραδίδεται ένα ακόμα τμήμα του νέου δικτύου ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων.
Ο Δήμος καλεί τους ιδιοκτήτες να έχουν συνδεθεί έως και την 7η Ιουλίου 2017 οπότε παύει η λειτουργία του παλαιού δικτύου.

Ο τομέας περικλείεται από τις οδούς:
28ης Οκτωβρίου (από τη διασταύρωση με τη Μινώας έως το κοιμητήριο)
Παλαιά Εθνική Οδό, η δυτική πλευρά (από το κοιμητήριο έως τα φανάρια της Πάχης)
Μινώας (από τα φανάρια της Πάχης έως την Πλάτωνος)
Πλάτωνος (έως Δ. Μπερδελή)
Δ. Μπερδελή (έως Θ. Τσεκέ)
Θ. Τσεκέ, νότια των σιδηροδρομικών γραμμών έως τη διασταύρωση της 28ης Οκτωβρίου με τη Μινώας (σίδερα)