Με την ιδρυτική διακήρυξη η οποία πήρε την τελική της μορφή τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 κάνει επίσημα την εμφάνισή της η Α.ΔΗ.Κ., Αγωνιστική Δημοτική Κίνση, στο δημοτικό στίβο των Μεγάρων και της Νέας Περάμου και διεκδικεί το μερίδιό της στα τοπικά πολιτικά πράγματα.
Με κινητήριο μοχλό τα στελέχη της Λαϊκής Ενότητας και άλλες αριστερές και πατριωτικές συνιστώσες παρεμβαίνουν διεκδικώντας την πλέον αυτόνομη πορεία της τοπικής αυτοδικοίκησης σε ένα άλλο νόμο-πλαίσιο το οποίο θα στηρίζει μια αντιμνημονιακή ριζοσπαστική εναλλακτική της πορεία.
Διεκδικούν ένα νέο Νόμο – Πλαίσιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στον οποίο θα διασφαλίζονται:

 1. Η χωροταξική αποκλιμάκωση των ΟΤΑ ώστε αφενός να καλυφθεί το τεράστιο σημερινό έλλειμμα πρωτογενούς δημοκρατίας και αφετέρου οι ΟΤΑ να γίνουν πιο αποτελεσματικοί προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας.
 2. Η αποκέντρωση και ο σαφής επιμερισμός των αρμοδιοτήτων κάθε επιπέδου διοίκησης
 3. Η επαρκής και επακριβής κατανομή των πόρων
 4. Ο βαθύς εκδημοκρατισμός της λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ηεξασφάλιση της οικονομικής επάρκειας και αυτοτέλειας των ΟΤΑ είναι ο “κρίσιμος παράγοντας”.
Γι’ αυτό το λόγο, στο πλαίσιο ενός νέου Νόμου – Πλαίσιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, πρέπει να διασφαλίζονται:

 • Η απρόσκοπτη απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων και η αποκατάσταση των θεσμικών αναιρέσεων και υφαρπαγών (ΠΟΕ, Τέλος Παρεπιδημούντων κ.λ.π.).
 • Η κατάργηση του Οικονομικού Παρατηρητηρίου ΟΤΑ.
 • Η απλοποίηση και ουσιαστικοποίηση των διαδικασιών ελέγχου νομιμότητας
 • Η σαφής αποτύπωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό των εσόδων και δαπανών των ΟΤΑ
 • Η ανακατανομή των δημοσίων πόρων και δαπανών που να βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία προς μια ανακατανομή ρόλων, έργων, αρμοδιοτήτων μεταξύ κράτους και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Η στρατηγική ενδυνάμωσης της αναπτυξιακής διαδικασίας στα πλαίσια του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού και ανασυγκρότησης των διαδικασιών Δημοκρατικού Προγραμματισμού.
 • Η αλλαγή στον τρόπο σχεδιασμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), που πρέπει να βασίζεται στον δημοκρατικό προγραμματισμό. Το ΠΔΕ θα πρέπει να αποκτήσει αυτόνομο χαρακτήρα και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, για την κάλυψη των αναγκών της χώρας.
 • Ο σχεδιασμός με την απαιτούμενη δέσμευση πόρων ενός νέου προγράμματος υποστήριξης τεχνικών έργων προς την Αυτοδιοίκηση.
 • Η δημόσια αποκεντρωμένη διαχείριση απορριμμάτων με συλλογή στην πηγή μέσα από τοπικές δημοτικές μονάδες και αποκεντρωμένους φορείς ΝΠΔΔ με κοινωνικό έλεγχο και διαχείριση.
 • Η μετατροπή του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων σε Τράπεζα της Αυτοδιοίκησης υπό κρατικό έλεγχο με δημόσιο κοινωνικό επενδυτικό χαρακτήρα.

Τα μέλη της ΑΔΗΚ κρίνουν απαραίτητη τη δημιουργία μιας νέας ριζοσπαστικής, αντιμνημονιακής δημοτικής παράταξης, η οποία θα ταράξει τα βαλτωμένα νερά της πολιτικής και κοινωνικής ζωής των Μεγάρων και της Νέας Περάμου  και μαζί με τους πολίτες θα παλέψει και θα πετύχει λύσεις στα μικρά και στα μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν την πόλη μας.

“Δεν είμαστε τυχαίοι ούτε είμαστε κάποιοι ξαφνικά εμφανίστηκαν στην πολιτική σκηνή. Μας γνωρίσατε και μας αναγνωρίσατε όταν παλεύαμε στο Ειρηνοδικείο ενάντια στους πλειστηριασμούς και σώζαμε περιουσίες συμπολιτών μας. Μας είδατε μπροστάρηδες στον αγώνα ενάντια στις εξορύξεις βωξίτη (ο οποίος αγώνας δεν έχει λήξει, συνεχίζεται), μας ακούσατε όταν καταγγέλλαμε Περιφέρεια και Δήμο πως θέλουν να περάσουν στα κρυφά τη δημιουργία ΧΥΤΥ στην πόλη μας. Σε όλα τα θέματα που υποβαθμίζουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής του πολίτη ήμασταν παρόντες και πετύχαμε μικρές μεν, σημαντικές δε νίκες.

Έτσι θα μας ξαναδείτε μπροστά στους νέους αγώνες ενάντια στις επιβουλές που θέλουν να υποβαθμίσουν κι άλλο την περιοχή μας (καλώδιο υπερυψηλής τάσης, ξεπούλημα της ΔΕΥΑΜ κλπ.). Γιατί για εμάς η καθημερινότητα του πολίτη δεν καλυτερεύει με το πάτημα ενός κουμπιού στο κινητό τηλέφωνο που θα μας συνδέσει με την “έξυπνη πόλη”. Η καθημερινότητα καλυτερεύει όταν ο πολίτης νοιώθει ασφάλεια πως δεν θα του φέρουν ξαφνικά τα σκουπίδια στην πόρτα του, όταν θα ξέρει ότι η θάλασσα που κάνει μπάνιο είναι προσβάσιμη και ασφαλής, όταν απολαμβάνει των αγαθών της κατοικίας, της ρευματοδότησης, του νερού κ.α. απρόσκοπτα χωρίς το φόβο να τον πετάξει κάποιο fund έξω από το σπίτι του επειδή αγόρασε το “κόκκινο” δάνειο του.

Δεν πετάμε στα σύννεφα, δεν είμαστε παντογνώστες, ούτε έχουμε έτοιμες λύσεις για όλα. Δεν υποσχόμαστε λαγούς με πετραχήλια ούτε ασφαλτόστρωση σε κάθε ραχούλα ούτε το μάζεμα της πετρελαιοκηλίδας στην Ρεβυθούσα με ένα κουμπί του smartphone. Όμως, έχουμε τη διάθεση, τη δύναμη και, κυρίως, την αγωνιστικότητα να παλέψουμε μαζί με το λαό να βρει λύση σε αυτά που τον “τρώνε”. Και, να είστε σίγουροι γι αυτό, τον αγώνα και τη διεκδίκηση τα κατέχουμε μια χαρά. Δεν θα σας απογοητεύσουμε!”

Διαβάστε εδώ ολόκληρη τη διακήρυξη της ΑΔΗΚ