Καταλυτική υπήρξε η παρέμβαση της αντιπολίτευσης στο θέμα του κυκλικού κόμβου παρά την Ολυμπία Οδό και τα προβλήματα τα οποία δημιουργεί στην κυκλοφορία, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγάρων της 6/5.

Με επικεφαλής τον κ. Γιάννη Πομόνη επισημάνθηκαν τα προβλήματα τα οποία δημιούργήθηκαν από τη δημιουργία του εν λόγω κόμβου ο οποίος σκοπό έχει τη διευκόλυνση αναγκαίων έργων επί της Ολυμπίας Οδού.

Ο κ. Σταμούλης έσπευσε να στείλει επιστολή στους εμπλεκομένους αλλά και τους βουλευτές της Δυτικής Αττικής ώστε να αμβλυνθούν τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί.
Η επιστολή απευθύνεται προς τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και στην Ολυμπία Οδό.
Γνωστοποιήθηκε επίσης στον Περιφερειάρχη Αττικής, τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής και στους Βουλευτές της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής.

Ο κ. Σταμούλης επισημαίνει τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και τους κινδύνους ατυχημάτων οι οποίοι ελλοχεύουν.
Τα προβλήματα τα οποία αναφέρονται είναι το μέγεθος του κόμβου, η σήμανση και ο φωτισμός ενώ ο χρόνος εκτέλεσης του έργου χαρακτηρίζεται ως υπερβολικά μακρύς.
Εκτός της βελτίωσης του μεγέθους, της σήμανσης και του φωτισμού, ο κ. Σταμούλης ζητά την επίσπευση του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία όσο το δυνατόν ενωρίτερα.