Μια σημαντική κατηγορία θεμάτων τα οποία συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων κατά τη

Γιάννης Κολάταςμ Πρόεδρος Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Γιάννης Κολάτας, Πρόεδρος Επιτροπής Πρωτοβάθμιας

συνεδρίαση της 29ης Αυγούστου  ήταν οι απολογισμοί πεπραγμένων των Δημοτικών Επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα έτη 2011 έως 2015.

Εμυ Βογιατζή, Πρόεδρος Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εμυ Βογιατζή, Πρόεδρος Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

Στις δέκα ελεγχθείσες περιόδους – πέντε της πρωτοβάθμιας και πέντε της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – οι επτά βρέθηκαν εντάξει. Υπήρξε πρόβλημα με τις περιόδους 2011, 2012 και 2013 στην Επιτροπή Πρωτοβάθμιας.
Η Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας ξεκινώντας με ταμιακό έλλειμμα ύψους €104 χιλιάδων διαπίστωσε ότι κατά τις παραπάνω περιόδους εργασίες, αναθέσεις εργασιών, προμήθειες και γενικότερα δαπάνες δεν συνοδεύονταν από αποφάσεις της Επιτροπής.
Μετά τις εν λόγω διαπιστώσεις η Επιτροπή έχει παραπέμψει τις υποθέσεις σε ανώτερα ελεγκτικά όργανα  καθώς και στην δικαιοσύνη για αναζήτηση και απόδοση ευθυνών.

Ενδιαφέρον είχε η διευκρινιστική παρέμβαση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Ιερόθεου Πολυχρόνη σχετικά με την απόφαση την οποία καλείτο να λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ιερόθεος Πολυχρόνης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Ιερόθεος Πολυχρόνης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Βλέποντας να δημιουργούνται απορίες σχετικά με το τι απόφαση καλούνταν να πάρουν οι σύμβουλοι, και ιδιαίτερα αυτοί της αντιπολίτευσης διευκρίνισε ότι  η ψήφος τους θα αφορούσε στην ορθότητα της απεικόνισης την οποία παρουσιάζουν τα έγγραφα των ελεγκτικών υπηρεσιών του Δήμου.
Κάλεσε τους συμβούλους να ψηφίσουν βάσει αυτού του σκεπτικού αφού η απόφαση δεν αφορούσε την απαλλαγή ή όχι της επιτροπής κατά τις επίμαχες περιόδους.
Ο κ. Πολυχρόνης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Με την πρωτοβάθμια επιτροπή προβληματιστήκαμε και ως προς την λειτουργία και ως προς την διαχείριση. Κυρίως γιατί δεν πέρασαν οι απολογισμοί. Για να είμαι δίκαιος, «Απολογισμός = Απεικόνιση Παραστατικών»
Θα κρίνουμε αν οι υπηρεσίες του Δήμου έκαναν καλά τη δουλειά τους και απεικόνισαν ό,τι στοιχεία είχαν.
Για τις εν λόγω περιόδους τα ευρήματα έχουν παραπεμφθεί στην δικαιοσύνη και στους ελεγκτές δημόσιας διοίκησης.
Ως προς το παραπάνω τυπικό θέμα έχω την άποψη ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να ψηφίσει θετικά».

Με αφορμή την εν λόγω συνεδρίαση πρέπει να επισημάνουμε  την ουσιαστική παρέμβαση και συμπεριφορά της Διοίκησης Σταμούλη να φέρει τον Δήμο σε ισορροπία:
Μέσα στις προτεραιότητες της Διοίκησης είναι να κλείσει τα οικονομικά και διοικητικά κενά του παρελθόντος ώστε να ξεκαθαρίσει η οικονομική θέση του Δήμου Μεγαρέων στο παρόν.
Η ανάγκη να διατυπώνεται η ακριβής οικονομική εικόνα των οργανισμών του Δημοσίου σε κάθε στιγμή είναι μια από τις απαραίτητες προϋποθέσεις, θετικό απότοκο της κρίσης.
Σε αντίθεση με το παρελθόν όπου οι οικονομική κατάσταση ήταν σχεδόν πάντοτε «στο περίπου» και η διοικητική δομή πολύ χαλαρή.