Καλή από πλευράς ποιότητας φαίνεται να είναι η φετινή παραγωγή κελυφωτού φιστικιού στα Μέγαρα ενώ πρωτοφανής είναι η πρώιμη ωρίμανση του καρπού.

Η συλλογή στην περιοχή Λάκκα ξεκίνησε την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου – προπορεία περίπου δύο εβδομάδων – και ακολούθησαν οι περιοχές Κουμίνδρι, Βαρέα και η ενδοχώρα.

Οι πρώτες εντυπώσεις είναι ότι το φετινό φιστίκι είναι πολύ καλής ποιότητας, δηλαδή μεγάλο σε μέγεθος και σε πολύ μεγάλο ποσοστό ανοικτό.

Οι παραγωγοί προσβλέπουν σε επίτευξη ικανοποιητικής τιμής του προϊόντος.

Πιθανόν να ακολουθήσουν και περισσότερα περάσματα (δεύτερο ή και τρίτο χέρι) αλλά εξ αιτίας της ποιότητας δεν μένει πολύς καρπός στα δέντρα μετά την πρώτη συλλογή.

Πρώιμα έχουν έλθει και τα σταφύλια όπου επιλεγμένες ποικιλίες συγκομίσθηκαν την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Από 17 Αυγούστου ξεκίνησε η συγκομιδή των τοπικών ποικιλιών.