Τη δική του πρόταση σχετικά με την επιβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας για το 2020 πρότεινε ο συνδυασμός του Κλεάνθη Βαρελά στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων κατά τη συνεδρίαση της 28ης Νοεμβρίου.

Οι περιοχές του Δήμου Μεγαρέων Κινέτα και Αλεποχώρι επιβαρύνονται με αυξημένα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε σχέση με αυτά τα οποία επιβαρύνεται η περιοχή των Μεγάρων. Αυτό συμβαίνει εξ αιτίας της μεγαλύτερης χιλιομετρικής απόστασης των δύο περιοχών, με συνέπεια να επιβαρύνεται το κόστος συλλογής των απορριμμάτων και οι υπηρεσίες ηλεκτροφωτισμού.

Αυτή την ανισότητα έρχεται να απαλείψει ο Κλεάνθης Βαρελάς με την πρότασή του να εξισωθούν τα τέλη.
Το σκεπτικό του συνδυασμού Μαζί με Όραμα είναι πολιτικό και όχι τεχνοκρατικό δεδομένου ότι λαμβάνει υπόψη την τρέχουσα οικονομική κατάσταση αλλά και την ποιότητα των υπρεσιών τις οποίες απολαμβάνουν Κινέτα και Αλεποχώρι ως προς την καθαριότητα. Είναι γνωστά πολυσυζητημένα άλλωστε τα προβλήματα με συσσωρρεύσεις σκουπιδιών ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η πρόταση κατατέθηκε και συνεκτιμήθηκε στη σχετική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με τις προτάσεις της Δημοτικής Οικονομικής Επιτροπής και του συνδυασμού του πρώην Δημάρχου Γιάννη Μαρινάκη.
Οι προτάσεις τέθηκαν σε ψηφοφορία και στο τέλος ισοψήφισε η πρόταση Βαρελά με την πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής.
Λόγω της ισοψηφίας την επιλογή της πρότασης θα κάνει η Κρατική Αρχή η οποία ελέγχει τη νομιμότητα και επικυρώνει τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.

Ακολουθούν οι ισχύουσες τιμές των τελών οι οποίες προτείνεται να ισχύσουν και στις υπόλοιπες δύο περιοχές.

2019
Κατοικίες €1,15 ανά τ.μ.
Στεγασμένοι χώροι επιχειρήσεων εμβαδού έως 6.000 τ.μ. €2,35
Στεγασμένοι χώροι επιχειρήσεων εμβαδού άνω των 6.000 τ.μ. €1,35
Μη στεγασμένοι χώροι επιχειρήσεων εμβαδού έως 6.000 τ.μ. €0,84
Μη στεγασμένοι χώροι επιχειρήσεων εμβαδού άνω των 6.000 τ.μ. €0,24

Παραθέτουμε το σκεπτικό και τις επιμέρους προτάσεις του συνδυασμού Μαζί με Όραμα οι οποίες αφορούν σε διάφορες κοινωνικές ομάδες.

– Η περιοχή της Κινέτας έχει δοκιμαστεί πολλάκις από τις καταστροφές των πυρκαγιών και των πλημμυρών. Βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και θεωρείται δεδομένο ότι καθ΄όλη τη διάρκεια του 2020 οι κάτοικοί της θα συνεχίσουν να είναι πλήρως εκτεθειμένοι σε έντονα και απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα. Προτείνουμε την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας (νόμος 4566/2018), δηλαδή την επιβολή μηδενικών τελών σε κάθε κατοικία που έχει δεχτεί πλήγμα από τα φυσικά και καιρικά φαινόμενα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών.

– Η εισήγηση αναφέρει ότι οι ανάπηροι με βαθμό αναπηρίας άνω του 80% και πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα έως 15.000 ευρώ απαλλάσσονται των τελών καθαριότητας και φωτισμού. Όπως γνωρίζουμε η πολιτεία παρέχει προνοιακά επιδόματα και άλλες παροχές σε άτομα με αναπηρία άνω του 67%. Προτείνουμε την απαλλαγή των δημοτικών τελών σε άτομα με αναπηρία άνω του 67% με τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια της εισήγησης.

– Στο μέρος που αφορά τους πολύτεκνους αναφέρεται ότι αυτοί έχουν 100% απαλλαγή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για όσους έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Αν το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά ένα λεπτό του ευρώ οι πολύτεκνοι καλούνται να καταβάλλουν τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με μηδενική έκπτωση. Προτείνουμε διεύρυνση του εισοδηματικού κριτηρίου στα 30.000 ευρώ και τη δημιουργία κλίμακας με την παροχή έκπτωσης από τα 30.000 ευρώ και άνω.

– Στο μέρος που αφορά τους τρίτεκνους αναφέρεται ότι αυτοί απαλλάσσονται πλήρως των τελών εφόσον το πραγματικό ετήσιο εισόδημα τους είναι μηδενικό ενώ αν είναι έως 30.000 ευρώ έχουν έκπτωση 50%. Η μη ύπαρξη κλίμακας δημιουργεί τραγελαφικές καταστάσεις όπου για παράδειγμα τρίτεκνος με εισόδημα 1 ευρώ χάνει την πλήρη απαλλαγή των τελών. Προτείνουμε τη πλήρη απαλλαγή των τρίτεκνων από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με εισόδημα έως 30.000 ευρώ και τη δημιουργία εκπτωτικής κλίμακας από τα 30.000 ευρώ και άνω.