Από τις 13 Απριλίου και για 14 ημέρες η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Μεγαρέων θα παραμείνει κλειστή.

Ως αιτία αναφέρεται ότι στην εν λόγω Υπηρεσία παρουσιάστηκαν τρία κρούσματα covid-19.
Τα κρούσματα αυτά δεν παρουσιάζουν επιδημιολογική συσχέτιση μεταξύ τους. Βάσει του σχετικού υγειονομικού πρωτοκόλλου η Υπηρεσία πρέπει να κλείσει για 14 ημέρες, 13 έως 26 Απριλίου 2021. Αν από την 5η έως την 7η ημέρα (αρχομένης από της 13 Απριλίου 2021) κάνουν test και βγεί αρνητικό και εφ’ όσον δεν παρουσιάσουν συμπτώματα τουλάχιστον ένα με δύο εικοσιτετράωρα (βήχα, πυρετό κλπ), μπορούν να επιστρέψουν στην υπηρεσία τους μετά την 10η ημέρα.»