Ιδρύθηκε και λειτουργεί στα Μέγαρα κινητό συνεργείο – Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων ΟΣΔΕ με σκοπό την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων αγροτών, την ορθή υποβολή των  Δηλώσεων και την όσο το δυνατό συντομότερο την εξασφάλιση της επιδότησης.
Το ΚΥΔ “ΓΑΙΑ” λειτουργεί στη διεύθυνση Σωκράτους 35, υποκατάστημα της Χατζής Αγκροβέτ, κατά τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα.

Το Κέντρο το οποίο στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό εξασφαλίζει τους τρεις παράγοντες ο οποίοι απασχολούν τους αγρότες.

  • Σιγουριά ότι τα χρήματα τα οποία τους αναλογούν θα τους δοθούν
  • Αξιοπιστία με ορθά διατυπωμένες δηλώσεις ιδιοκτησίας οι οποίες εξασφαλίζουν την πλήρη επιδότηση
  • Ταχύτητα, αφού οι δηλώσεις γίνονται με ραντεβού προκειμένου να μην υπάρχουν ουρές αναμονής και κατά συνέπεια χάσιμο πολύτιμου χρόνου.

Παρεχόμενες υπηρεσίες ΟΠΕΚΕΠΕ:
* Υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (Αίτηση ΟΣΔΕ)
* Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων

Παρεχόμενος ψηφιακές υπηρεσίες Υπουργείου:
* Εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
*Αιτήσια απογραφή αιγοπροβάτων
* Αίτηση αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
* Δήλωση συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη δήλωση:
* Κωδικός υποβολής Πύλης ή κωδικοί Taxis
* Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο
* Τίτλοι ιδιοκτησίας (Ε9, ενοικιαστήρια κ.ο.κ)
* Βιβλιάριο τράπεζας (1η σελίδα)
* ΑΜΚΑ και αριθμός ασφάλισης ΟΓΑ
* Τοπογραφικά
* Καρτέλα αιγοπροβάτων θεωρημένη για το έτος 2019 (για όσους έχουν κτηνοτροφική εκμετάλλευση
* Μελισσοκομικό βιβλιάριο (για όσους έχουν μελισσοκομική εκμετάλλευση)
* Βεβαίωση ΟΕΒ, Δήμου ή Περιφέρειας για άρδευση αγροτεμαχίων
* Άδεια χρήσης νερού ή αίτηση προς αρμόδια Υπηρεσία για ιδιωτική υδροληψία
* Απόφαση οικείου ασφαλιστικού φορέα για παράταση έναρξης συνταξιοδότησης: δεν επιτρέπεται η δήλωση του δικαιολογητικού εφόσον ο παραγωγός είναι γεννημένος μετά την 31/12/1951

Στοιχεία επικοινωνίας:
2296022179 Τρίτη και Πέμπτη
Διεύθυνση: Σωκράτους 35, Μέγαρα