Επανέρχονται οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαρέων με τηλεδιάσκεψη μετά την αναζωπύρωση της πανηδημίας του covid-19.
Την Τρίτη 18 Αυγούστου συνεδριάζει στις 20:30 με τα εξής θέματα:

 1. Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2020.
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
 3. Έγκριση ελέγχου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσία) Β’ Τριμήνου 2020.
 4. Περί έγκρισης σχεδίου «Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας των Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ».
 5. Περί μίσθωσης ακινήτου στην πόλη των Μεγάρων για δημιουργία επισκέψιμου πάρκου, χώρου πρασίνου, αναψυχής και τέλεσης ποικίλων κοινωνικών δραστηριοτήτων.
 6. Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της τροποποιημένης Πράξης «Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Μεγαρέων» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) :5002274 , ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020.
 7. Έγκριση των κάτωθι μελετών της τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και των Τευχών Δημοπράτησής τους:

α) υπ’ αριθ. 18/2020 μελέτη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ     ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

β) υπ’ αριθ. 19/2020 μελέτη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ».

 1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 31/2020 αποφάσεως Διοικ. Σ/λίου  ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. «περί ορισμού ποσού εγγραφής και μηνιαίων διδάκτρων, τελών, δικαιωμάτων και υποτροφιών διδακτικού έτους 2020 – 2021 των μαθητών του ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ ΩΔΕΙΟΥ», του δήμου Μεγαρέων και του παραρτήματος του στη Ν. Πέραμο
 2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 32/2020 αποφάσεως Διοικ. Σ/λίου ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. «περί ορισμού ποσού εγγραφής και μηνιαίων διδάκτρων των μαθητών του Εργαστηρίου Εικαστικών και Καλών Τεχνών της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. για το διδακτικό έτος 2020-2021»
 3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 21/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί έγκρισης χορήγησης θέσης στάθμευσης για τον κ. Θωμαΐδη Νικόλαο του Κων/νου εμπρός από την ιδιοκτησία του, επί της οδού Δογάνης 46 στα Μέγαρα».
 4. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας, άρθρο 4 παρ. 10,  του υποέργου 1 Κοινωνικό Παντοπωλείο/Παροχή Συσσιτίου, ΟΠΣ  5001587
 5. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας, άρθρο 4 παρ. 7, του υποέργου 2 Κοινωνικό Φαρμακείο, ΟΠΣ 5001587
 6. Αποδοχή παραίτησης κας Μανέτα Βασιλικής από την θέση του τακτικού μέλους του Δ.Σ.του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαρέων».
 7. Ορισμός τακτικού μέλους του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαρέων».
 8. Περί παραχώρησης χρήσης των χώρων του 1ου Δημοτικού Σχολείου της Νέας Περάμου, στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. για τη λειτουργία των Δομών Κ.Δ.Α.Π.
 9. Περί παραχώρησης χρήσης των χώρων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων, στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. για τη λειτουργία των Δομών Κ.Δ.Α.Π.
 10. Περί παραχώρησης χρήσης των χώρων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων, στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. για τη λειτουργία των Δομών Κ.Δ.Α.Π.
 11. Περί παραχώρησης χρήσης των χώρων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων, στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. για τη λειτουργία των Δομών Κ.Δ.Α.Π.
 12. Περί παραχώρησης χρήσης των χώρων του 9ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων, στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. για τη λειτουργία των Δομών Κ.Δ.Α.Π.
 13. Επιστροφή ποσού 429,88 στην ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ για Δ.Τ. και  Δ.Φ ως αχρεωστήτων εισπραχθέντων.