Πήρε την πολυπόθητη ταξινόμηση, ως Όχημα Ειδικής Χρήσης – Ειδικού Σκοπού το πυροσβεστικό όχημα ιδιοκτησίας της Ομάδας Εθελοντών Μεγαριτών από το Υπουργείο Συγκοινωνιών.
Είναι το όχημα το οποίο τα μέλη της ΟΕΜ παρέλαβαν στις 2/10/2010, προσφορά από τη Γερμανική Εθελοντική Οργάνωση Safers.

Αυτό είναι το δεύτερο ειδικό όχημα το οποίο θα διαθέσει η Ομάδα στην υπηρεσία του κοινού καλού και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Όπως μας είχε δηλώσει η Πρόεδρος Χρύσα Πάντου, κατά την ημέρα παραλαβής του οχήματος, επόμενος στόχος της ΟΕΜ είναι η δημιουργία εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού στη Δυτική Αττική και συγκεκριμένα στα Μέγαρα καθώς και η έλευση στα Μέγαρα ενός εθελοντικού ασθενοφόρου οχήματος.