Μια ακόμα δράση αιμοδοσίας, αισίως έφθασε στις 26, διοργάνωσε η Εθελοντική Ομάδα Μεγάρων Κούρος την Κυριακή 17 Μαΐου.
Η διοργάνωση έγινε στο κτήριο του Μουσικού Ομίλου.

Τα μέλη της Ομάδας αναπτύσουν πολύπλευρες δράσεις.

Εκτός της αιμοδοσίας είναι γνωστοί για την διαρκή βοήθεια την οποία προσφέρουν σε φυσικές καταστροφές, την ανθρωπιστική τους δράση μέσω συγκέντρωσης αγαθών, τις πρώτες βοήθειες και την βοήθεια την οποία προσφέρουν στη διαχείριση πλήθους όταν διοργανώνονται μαζικές δράσεις από τον Δήμο Μεγαρέων ή άλλες συλλογικές οργανώσεις.

Ιδιαίτερα αναφορικά με την συγκεκριμένη δράση αιμοδοσίας, η συλλογή αίματος είναι ζωτικής σημασίας αφού κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19 και στις συνθήκες υγιεινής οι οποίες έχουν διαμορφωθεί έχουν μειώσει τις ποσότητες αίματος το οποίο πρεσφέρεται.