Από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων  ανακοινώνεται ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί μάθημα ασφαλούς  οδήγησης γεωργικών AGROTES_EJETASEIS_2_550μηχανημάτων και θα επακολουθήσουν εξετάσεις υποψηφίων χειριστών-οδηγών γεωργικών μηχανημάτων, στο Στρατουδάκειο Πολιτιστικό κέντρο την 11-11-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.
Οι εξετάσεις αποτελούνται από το γραπτό και το πρακτικό μέρος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

  1. Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Ιατρικής  Εξέτασης Οφθαλμίατρου και Παθολόγου (μόνο για όσους δεν είναι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου)
  2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες (προσοχή έγχρωμες μικρές τύπου ταυτότητας)
  3. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο Άδειας Οδήγησης Αυτοκινήτου ή Μοτοποδηλάτου
  4. Παράβολο 15 ευρώ (εκδίδεται ηλεκτρονικά e-paravolo)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μη έχοντες Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου ή Μοτοποδηλάτου, θα πρέπει να προμηθευτούν το βιβλίο Τροχονομικών Γεωργικών Μηχανημάτων από την Υπηρεσία για να εξετασθούν σε αυτά.

Ο Αντιδήμαρχος
Ιωάννης Δήμας