Μεταξύ των παρεμβάσεων τις οποίες πραγματοποιεί σε δημοτικούς αθλητικούς χώρους ο Ηρόδωρος περιλαμβάνεται και το προθερμαντήριο του Δημοτικού Σταδίου.

Η εν λόγω παρέμβαση γίνεται με δαπάνες του κ. Θανάση Μαρτίνου και περιλαμβάνει την εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων και ειδικό στρώμα για τους αθλητές του άλματος σε ύψος.
Η τοποθέτηση των κλιματιστικών μονάδων δίνει επίσης τη δυνατότητα στην Πολιτική Προστάσια του Δήμου Μεγαρέων να εντάξει στον σχεδιασμό της ακόμα έναν μεγάλο κλιματιζόμενο χώρο ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει άτομα κατά την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο Δήμαρχος έχει επανειλημμένως εκφράσει την ικανοποίηση του προς τη διοίκηση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ», για την πορεία εκσυγχρονισμού όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και καλεί τα μέλη των αθλητικών συλλόγων, τους αθλούμενους, όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα τη νέα γενιά, να περιφρουρήσουν τους χώρους από τυχόν δολιοφθορές.

Πέρα όμως από την αναβάθμιση των δημοτικών χώρων άθλησης ιδιαίτερη σημασία για τη ανάπτυξη του αθλητισμού στο Δήμο μας έχει και η σωστή οργάνωσή και λειτουργία τους η οποία σε σημαντικό βαθμό οφείλεται στο ανθρώπινο δυναμικό τους.
Οι δημοτικοί υπάλληλοι οι οποίοι εργάζονται στις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις καταβάλλουν καθημερινά φιλότιμες προσπάθειες για να τις καταστήσουν και να τις διατηρήσουν κατάλληλες για την ασφαλή γύμναση των συμπολιτών μας όλων των ηλικιών και για την φιλοξενία αθλητικών διοργανώσεων τοπικού, περιφερειακού και πανελλήνιου χαρακτήρα.
Για το έργο τους αυτό έχουν την εκτίμηση καθώς και τις θερμές τους ευχαριστίες τόσο της Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» όσο και του Δήμαρχου Γρηγόρη Σταμούλη.