Επιστολή προς το Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαρέων έστειλε ο συνδυασμός Λαϊκή Συσπείρωση στην οποία εκφράζουν επιφυλάξεις για τις δια περιφοράς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μέσω αυτής της μεθόδου εκφράζονται οι ενστάσεις αφού

  • Δεν υπάρχει η δυνατότητα η κάθε παράταξη και ο κάθε δημοτικός σύμβουλος να γνωρίζει τις τοποθετήσεις των υπολοίπων, παρά μόνο εκ των υστέρων, όταν δηλαδή αναρτηθούν οι αποφάσεις στη Διαύγεια.
  • Δεν υπάρχει η δυνατότητα πρακτικά να αποφασίσουν τα δημοτικά συμβούλια για τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων που έχει το δικαίωμα να θέσουν οι παρατάξεις.
  • Δεν υπάρχει η δυνατότητα συζήτησης και ανταλλαγής επιχειρημάτων για σοβαρά θέματα που δε σχετίζονται με τα μέτρα για την προστασία για τον ιό και οι δημοτικές αρχές εντάσσουν στις ημερήσιες διατάξεις επικαλούμενες τις προθεσμίες που υπάρχουν.

Η Λαϊκή Συσπείρωση δέχεται ότι το διάστημα αυτό απαιτείται συμμόρφωση με τις επιστημονικές οδηγίες για την προστασία του λαού. Ωστόσο δε μπορεί να λειτουργεί ως πρόσχημα για συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων-παρωδίες με τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε πιο πάνω.

Ο συνδυασμός ζητά άμεσα να αξιοποιηθούν οι τεχνολογικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν (τηλεδιάσκεψη) και αξιοποιούνται ήδη από το κεντρικό κράτος, την Περιφέρεια Αττικής και κάποιους Δήμους.
Προσθέτει ότι η χρήση των σύγχρονων μεθόδων τηλεδιάσκεψης προβλέπονται από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και τη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και ότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη να παράσχει την απαραίτητη τεχνική συνδρομή στους Δήμους προκειμένου να εξασφαλιστεί η ουσιαστική λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων παράλληλα με την τήρηση των απαραίτητων μέτρων προστασίας.
Αναγνωρίζεται επίσης ότι οι συνεδριάσεις δια περιφοράς είναι ανάγκη να περιοριστούν σε προφανώς επείγοντα ζητήματα.